jouw privacy

Privacy

Privacyverklaring sollicitanten

Hieronder tref je aan een beschrijving waarop de Rolf groep omgaat met je persoonsgegevens

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Rolf groep een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De Rolf groep handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

De Rolf groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze functionaris raadplegen voor al jouw vragen omtrent privacy. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

 

Naam: Mark Druijff

Telefoon: 088 410 10 58

E-mail: mark.druijff@derolfgroep.nl

 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma’s, arbeidsverleden en referenten. Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
  • verificatie doeleinden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De gegevens worden alleen binnen de Rolf groep gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door je wensen kenbaar te maken aan je aanspreekpunt bij de afdeling HRM.

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan kun je dit kenbaar maken door een hier een klacht over bij onze Functionaris Gegevensbescherming in te dienen. Ook heb je het recht om op grond van artikel 57 van de AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 200 12 01 of via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

 

Ochten, 21 juli 2020

Privacy met betrekking tot het gebruik van onze website

Maak je gebruik van onze website? Dan ben je akkoord gegaan met onze cookieverklaring en ben je bekend met dit privacystatement. Je hebt altijd recht op inzicht, verbetering, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens zoals de wet ook voorschrijft. Indien je van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kun je ons bereiken per e-mail klantenservice@derolfgroep.nl of per post: de Rolf groep B.V., Mercuriusweg 14, 4051 CV Ochten.

Bewaartermijn

Als je gebruik maakt van onze website of jouw gegevens achter laat, dan bewaren we persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren we gedurende de termijn waarin dit relevant wordt geacht in het kader van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

Audit ISO 27001 – informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een actueel onderwerp. Ook bij de Rolf groep en ZuluConnect willen we de persoons- en bedrijfsgegevens van onszelf en onze klanten beschermen tegen onder andere hacken en inbraak.

Met ISO 27001-certificaat verplichten we onszelf om – nu en in de toekomst – op de juiste manier met vertrouwelijke gegevens om te gaan. De maatregelen, processen en procedures die we hanteren stellen de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle informatie zeker.

Job alert

Wil jij bij ons komen werken, maar zie jij jouw ideale vacature of opdracht er nog niet bij staan? Meld je aan voor onze job alert.

  • ICT 3
  • Logistiek 1
  • Commercie 3
  • Onderwijsontwikkeling 0
  • Montage en Techniek 1
  • 8